WERKING

Kribbe Kinderpret biedt kwaliteitsvolle dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar.  Hierbij beschikt het kinderdagverblijf over 76 vergunde opvangplaatsen door Kind en Gezin. De kinderen worden verdeeld over 4 afdelingen die kunnen splitsten tot 8 leefgroepswerkingen volgens leeftijd, nl. van 0 tot 18 maanden en van 18 maanden tot 3 jaar.

Van 0 tot 18 maanden: De Grote Pluim en De Kleine Snuit

Van 18 maanden tot 3 jaar: De Luide Kwak en De Dikke Poot

Om u en uw kind te laten wennen aan de nieuwe situatie start elke opvang met een wenperiode.  Op die manier maakt elke ouder en kind kennis met de kinderbegeleiders en de werkwijze van het kinderdagverblijf.  Informatie en tips worden uitgewisseld, vragen worden beantwoord, het vertrouwen kan groeien.

De leidinggevenden en alle medewerkers willen nauw met elke ouder samenwerken. Allen streven we naar een soepele samenwerking met een open communicatie gebouwd op wederzijds vertrouwen. Een open communicatie draagt immers bij tot een optimale kwaliteit.