WELKOM BIJ KRIBBE "KINDERPRET"

Allereerst, bedankt voor uw interesse in ons kinderdagverblijf .
De geboorte van een kind is één van de belangrijkste levensgebeurtenissen. Vandaar dat het van groot belang is dat uw kind wordt opgevangen in een warme omgeving met mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg van uw kind. 

Wij willen u zo’n plek bieden.

Met een sterk team van gekwalificeerde kinderbegeleiders, ondersteund door een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige, werken we samen met elke ouder tot optimale ontplooiïngskansen van elk kind.

Wij willen de kinderen die aan ons toevertrouwd worden een positief zelfbeeld geven, met een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen.  Elke dag opnieuw trachten we in een veilige omgeving met aandacht, geborgenheid, aangepaste boeiende ontwikkelingsstimulerende activiteiten, afgewisseld met voldoende rustmomenten, alle kansen bieden die een kind verdient.

Laat ons niet vergeten dat in de eerste plaats kinderen zich “kind” moeten voelen en “pret” moeten beleven aan hun dagelijkse opvang.

Welkom bij Kinderpret!