Privacy en gebruiksvoorwaarden

De persoonsgegevens van de kinderen en gezinnen worden gebruikt voor:

  • De klantenadministratie
  • De facturatie
  • De naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang
  • De ontwikkeling van een beleid

 

Rechtsgrond:

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

Recht van het gezin:

  • Je kan je gegevens van jou of je kind op inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
  • Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.

 
Stuur hiervoor een e-mail naar info@kribbekinderpret.be

Bewaarperiode:

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheid:

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken.

Overmaken aan derden:

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie en onze samenwerkende partners van het CKO Hopsassa.

Verwerkingsregister:

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.